Ergotherapie helpt bij motorische beperkingen

Ergotherapie helpt bij motorische beperkingen

We verrichten dagelijkse vele handelingen waar we niet eens bij nadenken en die volkomen vanzelfsprekend zijn. Voor sommigen zijn dit soort handelingen echter niet vanzelfsprekend, omdat ze in hun motoriek beperkt zijn, wat tal van verschillende aanleidingen kan hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand een aangeboren motorische beperking heeft of dat iemand een TIA of herseninfarct heeft gehad.

Ook zijn er diverse ouderdomsziekten die de motoriek kunnen beperken, zoals bijvoorbeeld Parkinson. Om ervoor te zorgen dat iedereen kan deelnemen aan het dagelijks leven, is er ergotherapie. Deze vorm van therapie richt zich op het zo goed en makkelijk mogelijk uitvoeren van dagelijkse handelingen.

Met een ergotherapeut kun je werken het terugkrijgen van je onafhankelijkheid in het dagelijks leven

Een ergotherapeut diagnosticeert het probleem en de beperkingen om te beginnen, waarna er wordt gekeken welke handelingen verbeterd kunnen worden om bepaalde handelingen weer zelf uit te kunnen voeren. Dit kan gaan om uiteenlopende handelingen van het wassen en douchen tot het uitvoeren van huishoudelijke taken.

Een ergotherapeut is er niet alleen voor ouderen. Er zijn specialisten in dit vakgebied die zich specifiek richten op jonge kinderen en deze begeleiden om weer volledig deel te kunnen nemen aan het dagelijks leven en zoveel mogelijk zaken zelf te kunnen. Ergotherapie Helmond is er dan ook op gericht om mensen zoveel mogelijk hun onafhankelijk te laten behouden of terug te geven.

Een ergotherapeut werkt vanuit de praktijk en bij mensen thuis

De ergotherapeut werkt zowel vanuit een praktijk als bij de mensen thuis op locatie. In veel gevallen is het praktischer om bij mensen thuis te werken, omdat hier alle voorbeelden gegeven kunnen worden van de handelingen die lastig uit te voeren zijn en waaraan gewerkt dient te worden. De ergotherapeut is er niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voor zijn of haar omgeving.

Een ergotherapeut heeft namelijk ook een voorlichtende rol richting de familie en mantelzorgers die veel tijd met de patiënt doorbrengen. Op deze manier wordt de omgeving ook getraind hoe er het beste met bepaalde situaties om gegaan kan worden, zodat het resultaat van de therapie nog beter wordt.

Vergelijkbare berichten